Synestézia – porucha alebo dar?

V tomto článku si povieme základné informácie o synestézii, ako ju vidia jedinci, ktorí ňou trpia a tiež jej vplyv na umenie.  

Túto tému som si vybrala na spracovanie pre jej jedinečnosť a zaujímavosť.  

Pri písaní som si uvedomila, že moje okolie nie je oboznámené s pojmom synestézia. Niektorí to slovo už počuli, no nepoznali jeho definíciu alebo bolo  

pre nich úplne nové. Sama som sa s týmto pojmom stretla až pri veľmi významnom maliarovi Vincentovi van Goghovi, ktorý bol synestetik 

Snažila som sa dozvedieť informácie na túto tému od známych, ale nikto  

mi nevedel podať kvalitné fakty, aj preto som pracovala najmä s internetom. 

Psychológia môže vyzerať v očiach verejnosti, ktorá sa jej nevenuje, ako niečo nelogické, niekedy až čudné. Niektorým sa zdá nereálne, aby psychológ zistil od ľudí, akú majú osobnosť na základe pár jednoduchých a všeobecných otázok. 

Z historického hľadiska má psychológia korene vo filozofii, ako veda o duši, pričom nikdy nebolo presne stanovené, čo má duša vyjadrovať. Ako ľudstvo sme zistili množstvo informácií o našom podvedomí, vedomí či nadvedomí. Môžeme sa naučiť všetky poučky sveta týkajúc sa psychológie, napriek tomu vznikajú pokusy s novými výsledkami a teóriami. Niektoré sa danými pokusmi vyvrátia, iné naopak potvrdia. Ešte zaujímavejšia je synestézia. Synestéziou trpelo veľa ľudí,  

o ktorých sme sa učili, pričom o tom nevedeli. Nevenovali sa natoľko psychológii, aby porozumeli pojmu synestézia. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo. Možno práve preto sa nikto zo slovenských alebo českých výskumníkov neodhodlal venovať jej svoju odbornú pozornosť. Považuje sa za zvláštny fenomén, nie chorobu.  

Nie sú žiadne pevne určené oficiálne delenia synestézie, preto v tomto článku bude niekoľko možností, ako sa dá vnímať synestéziu. Synestetické vnímanie sa nachádza niekde medzi vnímaním skutočnej reality a snívaním (vnímaním predstáv). 

Nie je to tak ako sa zdá 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že všetci synestetici sú si rovnakí, no nie je tomu tak. Kým jeden môže počuť slová a zároveň vidieť ich farby, iný možno len rozlišuje chuť predmetov, ktoré pravidelne používa. Na základe toho, ako vnímajú všetko okolo seba, poznáme aj niekoľko základných typov synestézie: 

·       Zvukovo-farebná: synestetik vidí farbu pri konkrétnom zvuku. 

·       Slovno-chuťová: synestetik cíti chuť slova.

·       Číselno-farebná: synestetik si spája číslice s farbami – pri číselnej synestézii vzniká akási myšlienková mapa. 

·       Zrkadlová: Táto synestézia je málo preskúmaná. Ide o veľmi vzácny typ synestézie, kedy človek fyzicky vidí to, čo cíti. Väčšinou ide o bolesť. 

·       Pocitová alebo emocionálna: synestetik vidí emócie ako farby, prípadne tvary. 

·       Časovo-priestorová: synestetik vidí priestorové usporiadanie časových jednotiek, napr. dní, týždňov, mesiacov, rokov alebo čísel. 

 

O zrkadlovej synestézii sa písalo aj v Nota Bene, strany 28-29, v spojení s doktorom, ktorý až na strednej škole zistil, že jeho schopnosti sú abnormálne, a to vďaka jeho spolužiakovi, ktorý mal prednášku na túto tému. Táto schopnosť mu začala spôsobovať v živote problémy, až keď začal pracovať v nemocnici ako chirurg. Bolo pre neho bežné cítiť bolesť, ktorú cítili pacienti, no najhorší zážitok pre neho bol, keď na sále zomrel pacient na zlyhanie orgánov. Samotnému doktorovi došlo nevoľno, a tak utekal na toalety, na ktorých zvracal. Postupne mal pocit, akoby sa mu oslabovali orgány a upadal do bezvedomia. Rýchlo sa musel spamätať a uvedomiť si, že on nie je ten, čo zomrel. Od tohto momentu sa naučil, že sa musí zamerať na určitý predmet, ktorý mu pomôže rozptýliť jeho prežívanie.

Čo je to synestéza? 

Jazzová hudba je fialová, stôl vonia ako ruže a Mária chutí ako jahoda. Tieto tvrdenia znejú na prvý pohľad ako zvláštne a náhodné spájanie slov, no pre synestetika je to realitou. Samotné slovo synestézia pochádza z gréčtiny: syn znamená spolu, aisthesis znamená vnímanie. Synestézia je spojenie dvoch zmyslov, ktoré fungujú súčasne. Ide o podvedomé spojenie, ktoré sa nedá ovplyvniť. Nejedná sa však o spojenia ako napríklad chute a čuchu, kedy sa zmysly spoja pri konzumácii jedla. Hudba je dobrý príklad, na ktorom sa dá tento pojem vysvetliť – synestetik hudbu nielen počuje, ale môže ju aj vidieť (ako určitú farbu) alebo cítiť ako fyzický dotyk. Niektorí synestetici sú prekvapení, keď sa dozvedia, že svet nevníma väčšina populácie tak ako oni. Dar sa stáva prekliatím aj pri takej triviálnej činnosti, akou je učenie sa cudzieho jazyka. Ak má raz synestetik priradenú čiernu farbu k španielskemu slovu “rojo”, ťažko sa mu bude učiť, že toto slovo v skutočnosti znamená červená. Mnohých možno prekvapí fakt, že synestetik nie je náhodný ani cielený generátor vnemov. To znamená, že nie s každým slovom, predmetom, osobou alebo zvukom si okamžite, takpovediac na želanie, vytvorí asociáciu. 

“Myslel som, že každý!” hovoria. Dozvedia sa to častokrát nedorozumením,  

že ich pohľad na svet nie je bežný.  Napríklad umelkyňa Carol Steen  

ako sedemročná raz povedala svojej spolužiačke, “písmeno a je najkrajšia rúžová, akú som kedy videla.” Jej spolužiačka si myslela, že sa zbláznila. Pre túto skúsenosti Carol už znova neprehovorila o takýchto vnemoch až do svojich dvadsiatich rokov, kedy pri večeri s rodinou povedala, že číslo päť je žlté. Otec ju nesúhlasne opravil, na čo nik nereagoval. Vo svojich tridsiatich rokov, kedy študovala  na univerzite University of MIchigan, spolužiak študujúci psychológiu jej povedal, že tento jav, ktorý zažíva sa nazýva synestézia. 

Z psychologického hľadiska sa na synestéziu hľadelo ako na psychickú poruchu alebo intoxikáciu. Tento názor pretrváva dodnes.  

Je bežné tvrdiť, že ide o chorobu. Tento psychologický jav je spôsobený menšími neurologickými anomáliami.  

Pri výskumoch synestézie sa zistilo, že väčšinou sa geneticky dedí, no jej formy sa u členov rodiny môžu meniť. Otec môže mať zvukovo-farebný typ, zatiaľ  

čo jeho dcéra číselno-farebný typ. Taktiež sa zistilo, že sa vyskytuje viacej u žien ako u mužov. Na tomto fakte sa zhodla väčšina autorov všetkých dostupných zdrojov výskumov tohto javu či choroby. Naopak na pomere sa nezhodli, ten je neznámy. Podľa niektorých ide o 8:1. Na tento pomer prišiel pri svojom výskume Simon BaronCohen (1993), podľa iného zdroja je to 6:1 (Martino, 2001) alebo 3:1 (Cytowic, 2002). 

Podľa niektorých teorií ide o normálny psychický proces v mozgu,  

len sa nevyskytuje u ľudí tak často. Z neurologického a klinického vyšetrenia  

sa zistilo, že synestetici sú väčšinou zdraví, bez akýchkoľvek abnormalít, práve naopak. Často majú nadpriemerne dobrú pamäť a vysoké IQ, taktiež ale mávajú nevyvážené kognitívne schopnosti a problémy s matematikou. 

Psychológ Lawrence Mark v roku 1878 analyzoval celkom 35 štúdií zahrňujúcich až 400 skúmaných synestetikov. Šlo o výskum spájania farieb 

a písmen. Prišiel na to, že určité samohlásky, ako je napríklad e alebo i, ľudia často spájajú s výraznejšími či svetlejšími farbami a samohlásky ako u alebo o naopak s tmavšími farbami. 

V 19. storočí sa stala veľmi prínosnou štúdia Sira Francise Galtona. Bol jeden 

z prvých, ktorí sa zaoberali výskumom synestézie. V článku Visualized Numerals, ktorý bol vytlačený v časopise Nature v roku 1880, nazval synestéziu zvláštnou, no obdivujúcou schopnosťou duše. Okrem toho upozornil na jej možnú dedičnosť. Vo svojich výskumoch sa zameral iba na synestitov disponujúcimi farebné počúvanie a podľa jeho výskumu má tento druh synestézie jeden  z dvadsiatich ľudí. 

Prepojenie umenia a synestézie 

Medzi synestézou a kreativitou sú priame väzby, no žiadne výskumy nepotvrdili, že by umelecká kreativita bola spôsobená snyestéziou. Niektorí synestetici, venujúci sa umeniu, si neboli istí, či spomínané “schopnosti” neboli iba výplodmi ich fantázie alebo atypickou realitou. V jednom výskume odpovedalo približne osemdesiat synestetikov na dotazníky, či sa venujú umeniu a koľko času mu obetujú. Väčšina pýtajúcich sa aktívne venovala umeleckej činnosti. Zistili tiež, že ak niekto disponuje farebnému sluchu, ľahšie sa naučí hrať na hudobný nástroj a taktiež skladať vlastnú hudbu. Nie je však pravidlom, že každý synestetik sa musí venovať umeleckej činnosti, ale je možné, že ich typ synestézie ich dovedie k umeniu. Taktiež je možné, že mnoho umelcov synestéziu má, no ani o tom nevedia. 

V umení synestéziu preslávili francúzski umelci Baudelaire a Rimbaud 

ktorí vo svojich básňach písali o prežívaní synestézie. Obaja umelci však boli obvinení z klamstva, že nie sú naozajstní synestetici 

A muchy bzučali v hnilobnom puchu brucha. 
Batalióny čiernych lárv 
dali sa na pochod a tiekli husto zdnuka 
z útroby, ktorou hýbal zmar.” 

 

A čo vy? Nájde sa medzi vami nejaký synestetik?

© 2022 All Rights Reserved.