Kam kráča naša planéta…

Poslednou dobou, kam sa len pozrieme, na každučkom kroku nás čaká nejaký problém týkajúci sa našej planéty, ktorý sa ľudstvo snaží regulovať, ba dokonca úplne odstrániť. Je to však v našich silách? Toto je otázka, ktorá si myslím, že vŕta v hlave každého z nás.      Jedným z týchto globálnych problémov je aj znečisťovanie životného prostredia, ktoré tvorí náš prirodzený domov. Za celým týmto procesom sa skrýva jedno hlavné slovíčko a to ,,odpad”. Odpad je vec, s ktorou sa stretávame pravidelne bez toho aby sme si to vôbec uvedomovali alebo všímali. Odpad chápeme ako prirodzenú vec, ktorej sa chce jej majiteľ vzdať a zbaviť. Samozrejme, existuje aj odpad ktorého je nutnosť sa zbaviť aj z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré nás obklopuje, hoci v ňom má tiež svoje miesto a stáva sa tak súčasťou životného cyklu. Je veľmi dôležité rozoznávať odpad ako taký. Poznáme prírodný odpad, s ktorým si vie poradiť sama príroda a taktiež odpad vyvinutý ľudskou činnosťou, s ktorým to už tak jednoduché, žiaľ, nie je. Práve tento odpad predstavuje značné riziko pre nás všetkých a hlavne pre našu planétu, ktorá si s ním sama poradiť nevie. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že aj my sa stávame súčasťou tohto každodenného cyklu a mali by sme podniknúť niečo v jeho prospech. Predstavme si, že len na jedného obyvateľa Slovenskej republiky pripadá v priemere na rok 320kg tuhého komunálneho odpadu, čo v prerátaní na celú komunitu vychádza ako enormné množstvo, veľakrát nespracovaného odpadu. Takýmto postupom budeme naďalej škodiť hlavne sami sebe a nášmu okoliu. Myslím si, že ak by sme sa chceli vydať cestou znižovania nadmerného odpadu pre začiatok by úplne stačilo keby sa každý riadil troma základnými bodmi a to: Minimalizuj, Opätovne používaj a Recykluj. Čo sa týka takzvanej Minimalizácie jej podstatou je predovšetkým si položiť otázku a uvedomiť si, či naozaj to všetko čo spotrebujeme je dostatočne dôležité na to aby sa to nemohlo zregulovať a zmenšiť jeho každodennú spotrebu na minimum. Znovu používaj, je heslo ktoré nám vraví, aby sme radšej namiesto prehnaného kupovania nových výrobkov, využili radšej služby na danú opravu a tým ušetrili energiu, ktorou sa veľakrát plytvá na výrobu nových výrobkov. Takýmto spôsobom aj podporíme mnoho služieb, ktoré kvôli nadmernej fabrikácii prichádzajú o živobytie a postupne zanikajú. Tak a koniec koncov sa dostávame aj k jednej z najznámejších vecí a tou sa stáva Recyklácia. Recyklácia ako taká využíva predovšetkým jedno dôležité pravidlo ,, Ak sa už vec nedá viac použiť, netreba ju hneď odpísať ale naopak mala by sa recyklovaním znovu vyrobiť. “ Predstavme si, že taká recyklácia oproti likvidácií dokáže nielen znížiť množstvo odpísaného materiálu, ale taktiež využíva podstatne menšiu spotrebu energie ako hociktorá iná výroba a taktiež nám šetrí aj prírodné zdroje ako aj celkovo životné prostredie. Štúdie nám dokázali, že takou recykláciou materiálu sa ušetrí veľakrát aj 5 násobne viac energie ako pri spaľovaní odpadu. Napríklad, keď si zoberieme takú výrobu papiera, tak tu recyklácia vyžaduje iba 30% energie, ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov a lesov. Naviac takýmto spôsobom ušetríme naše drahé lesy od možno zbytočnej a nadmernej ťažby dreva. V prerátaní, recyklovaním približne 110 ton starého použitého papiera sa zachráni až jeden hektár 80 ročného lesa, čo je vskutku krásna predstava. Samozrejme, toto je jedna z vecí, ku ktorej našou snahou môžeme dopomôcť aj my sami a byť v tejto veci naozaj veľmi užitoční a prospešní. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme pre recykláciu spraviť je naučiť sa správne triediť odpad a robiť osvetu aj medzi ľuďmi, aby sa aj oni k nám pridali. Medzi základné triedenie patrí papier, ktorý je možné recyklovať v plnej miere a to hlavne z toho dôvodu, že v dnešnej dobe sa ním vo veľkom množstve plytvá. Čo sa týka papiera tak v dnešnej dobe sa používa až polovica recyklovaného papiera na výrobu nového a to vo forma obalov, kartónov na prepravu a zošitov. Neskôr veľmi dobre recyklovaným odpadom sa stáva práve sklo. V tejto dobe už 1 z 20tich sklených fliaš je recyklovaná. Samozrejme, najlepším možným riešením je fľaše po kúpe a použití vracať naspäť, aby mohli byť použité toľkokrát, koľko sa len dá. Sklo by sa taktiež pri triedení malo triediť podľa farby, lebo neskôr pri zhotovovaní nového skla sa pri zmiešaní farieb vyrobí len zelené sklo. Taktiež tu máme organický odpad kam patria ovocné a zeleninové zvyšky ako napríklad šupky ale taktiež aj záhradný odpad a zvyšky jedál. Tento odpad tvorí takmer polovicu daného komunálneho odpadu. Tu však najideálnejším riešením by bolo zariadiť si vlastný kompostér kde tento odpad kompostovať a postupom času ho premieňať na hnojivo a zužitkovať. Tento druh kompostovania sa dá, samozrejme, zhotoviť aj v bytovo obývanom priestranstve a nielen v rodinnom dome.

 Keď sa tak zamyslíme, odpad je na svete už tak dlho ako existuje sám život. Tým pádom tu vždy bol, je a taktiež aj navždy bude a to je jedna z vecí, ktorú nikto nikdy nezmení. Jedna jediná vec, ktorá sa dá zmeniť je prístup k celej tejto situácií a náš vlastný pohľad na ňu a snaha zlepšiť ju.