Zdravé fajčenie?

Historická vsuvka
Cigarety boli kedysi v spoločnosti veľmi bežným doplnkom, ktorý nikto neodsudzoval, práve naopak. Zo začiatku sa cigarety propagovali ako zdraviu prospešný suplement, ktorý upokojoval a uvoľňoval od stresu. A to bez žiadnych vedľajších účinkov. V reklamách hrali doktori, ktorí odporúčali fajčiť, v každom filme bolo povinné propagovanie cigariet a o ženách a mužoch s cigaretou v ruke sa hovorilo, že sú sexi. A, samozrejme, fajčenie bolo povolené všade – na verejných uzavretých miestach, v edukačných zariadeniach, nemocniciach aj vo verejnej doprave, a to v lietadle, či autobuse.
Dnes vieme, že pravda je niekde inde. Zo štúdií sme informovaní, že cigaretový dym obsahuje karcinogény, kyavodík, ťažké kovy, alergény, mutagény a iné radioaktívne či toxické látky. Tieto spomenuté látky môžu vyvolať niekoľko ochorení ako napríklad rakovina pľúc alebo kardiovaskulárne ochorenia (vyššie riziko infarktu či mozgovej mŕtvice). Tabakové výrobky však obsahujú aj nikotín, stimulačnú látku, ktorá podporuje závislosť.

Zdravá alternatíva cigariet
Jednorázové elektronické cigarety typu Elf Bar sa stali za posledné dva roky veľkým trendom. Medzi násťročnými fajčiarmi sa jeho používanie zvýšilo z 0.89% až na 56.7%. Prečo tomu tak je? Sú ľahko dostupné a na výber máte s/bez nikotínu spolu s množstvom odlišných príchutí. Sú však tak zdravé ako sa propaguje?
Fajčením jednorázových elektronických cigariet typu Elfbar do tela vdychujeme aerosol. Aerosol je zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnom skupenstve. Rizikové sú ultrajemné častice. Vďaka zahrievacej špirále, ktorá je vo vnútri každej jednorázovej elektronickej cigarety, sa do tela môžu uvoľňovať rôzne ťažké kovy – olovo, chróm či kadmium. V cigaretách sa síce nachádza veľmi nízke množstvo, ale v tele sa udržujú dlhodobo a sú nesmierne toxické. Arómy, ktoré sa používajú sú síce schválené a bežne sa používajú v nápojoch, no správajú sa inak, keď sú v zahriatom a nezohriatom stave. Pri 200 stupňoch sa ich chemická stavba mení, avšak ešte nevieme ako konkrétne vplýva na ľudské telo. Dnes vieme, že množstvo príchutí je už stiahnutých z predajov pre ich vysoko škodlivý účinok.

Ekológia
Jednorázové elektronické cigarety. Už z názvu vieme, že sú na “jedno použitie”. Čo spravíte, keď ich dofajčíte? Vyhodíte? Plast, z ktorého sa vyrábajú, sa v prírode bude rozkladať stovky až tisícky rokov. Batéria môže vypúšťať kyseliny… silikón či kov, ktorý sa v ňom taktiež nachádza nie je ekologicky ideálny.
V závere môžeme s istotou povedať, že fajčenie elektronických cigariet a ich obmien rozhodne nie je prospešné pre nás, ani pre našu planétu. Zdravé fajčenie = žiadne fajčenie.

Kam kráča naša planéta…

Poslednou
dobou, kam sa len pozrieme, na každučkom kroku nás čaká nejaký problém týkajúci
sa našej planéty, ktorý sa ľudstvo snaží regulovať, ba dokonca úplne odstrániť.
Je to však v našich silách? Toto je otázka, ktorá si myslím, že vŕta v
hlave každého z nás.      Jedným z týchto
globálnych problémov je aj znečisťovanie životného prostredia, ktoré tvorí náš
prirodzený domov. Za celým týmto procesom sa skrýva jedno hlavné slovíčko a to
,,odpad”. Odpad je vec, s ktorou sa stretávame pravidelne bez toho aby sme si
to vôbec uvedomovali alebo všímali. Odpad chápeme ako prirodzenú vec, ktorej sa
chce jej majiteľ vzdať a zbaviť. Samozrejme, existuje aj odpad ktorého je
nutnosť sa zbaviť aj z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré nás
obklopuje, hoci v ňom má tiež svoje miesto a stáva sa tak súčasťou životného
cyklu. Je veľmi dôležité rozoznávať odpad ako taký. Poznáme prírodný
odpad, s ktorým si vie poradiť sama príroda a taktiež odpad vyvinutý ľudskou
činnosťou, s ktorým to už tak jednoduché, žiaľ, nie je. Práve tento
odpad predstavuje značné riziko pre nás všetkých a hlavne pre našu planétu,
ktorá si s ním sama poradiť nevie. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že aj
my sa stávame súčasťou tohto každodenného cyklu a mali by sme podniknúť niečo v
jeho prospech. Predstavme si, že len na jedného obyvateľa Slovenskej republiky
pripadá v priemere na rok 320kg tuhého komunálneho odpadu, čo v prerátaní na
celú komunitu vychádza ako enormné množstvo, veľakrát nespracovaného odpadu.
Takýmto postupom budeme naďalej škodiť hlavne sami sebe a nášmu okoliu. Myslím
si, že ak by sme sa chceli vydať cestou znižovania nadmerného odpadu pre
začiatok by úplne stačilo keby sa každý riadil troma základnými bodmi a to:
Minimalizuj, Opätovne používaj a Recykluj. Čo sa týka takzvanej Minimalizácie
jej podstatou je predovšetkým si položiť otázku a uvedomiť si, či naozaj to
všetko čo spotrebujeme je dostatočne dôležité na to aby sa to nemohlo
zregulovať a zmenšiť jeho každodennú spotrebu na minimum. Znovu používaj, je
heslo ktoré nám vraví, aby sme radšej namiesto prehnaného kupovania nových
výrobkov, využili radšej služby na danú opravu a tým ušetrili energiu, ktorou
sa veľakrát plytvá na výrobu nových výrobkov. Takýmto spôsobom aj podporíme mnoho
služieb, ktoré kvôli nadmernej fabrikácii prichádzajú o živobytie a postupne
zanikajú. Tak a koniec koncov sa dostávame aj k jednej z najznámejších vecí a
tou sa stáva Recyklácia. Recyklácia ako taká využíva predovšetkým jedno
dôležité pravidlo ,, Ak sa už vec nedá viac použiť, netreba ju hneď odpísať ale
naopak mala by sa recyklovaním znovu vyrobiť. “ Predstavme si, že taká
recyklácia oproti likvidácií dokáže nielen znížiť množstvo odpísaného
materiálu, ale taktiež využíva podstatne menšiu spotrebu energie ako hociktorá
iná výroba a taktiež nám šetrí aj prírodné zdroje ako aj celkovo životné
prostredie. Štúdie nám dokázali, že takou recykláciou materiálu sa ušetrí
veľakrát aj 5 násobne viac energie ako pri spaľovaní odpadu. Napríklad, keď si
zoberieme takú výrobu papiera, tak tu recyklácia vyžaduje iba 30% energie,
ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov a lesov. Naviac takýmto spôsobom
ušetríme naše drahé lesy od možno zbytočnej a nadmernej ťažby dreva. V
prerátaní, recyklovaním približne 110 ton starého použitého papiera sa zachráni
až jeden hektár 80 ročného lesa, čo je vskutku krásna predstava. Samozrejme,
toto je jedna z vecí, ku ktorej našou snahou môžeme dopomôcť aj my sami a
byť v tejto veci naozaj veľmi užitoční a prospešní. Jednou z najdôležitejších
vecí, ktorú môžeme pre recykláciu spraviť je naučiť sa správne triediť odpad
a robiť osvetu aj medzi ľuďmi, aby sa aj oni k nám pridali. Medzi základné
triedenie patrí papier, ktorý je možné recyklovať v plnej miere a to hlavne z
toho dôvodu, že v dnešnej dobe sa ním vo veľkom množstve plytvá. Čo sa týka
papiera tak v dnešnej dobe sa používa až polovica recyklovaného papiera na
výrobu nového a to vo forma obalov, kartónov na prepravu a zošitov. Neskôr
veľmi dobre recyklovaným odpadom sa stáva práve sklo. V tejto dobe už 1 z
20tich sklených fliaš je recyklovaná. Samozrejme, najlepším možným riešením je
fľaše po kúpe a použití vracať naspäť, aby mohli byť použité toľkokrát, koľko
sa len dá. Sklo by sa taktiež pri triedení malo triediť podľa farby, lebo
neskôr pri zhotovovaní nového skla sa pri zmiešaní farieb vyrobí len zelené
sklo. Taktiež tu máme organický odpad kam patria ovocné a zeleninové zvyšky ako
napríklad šupky ale taktiež aj záhradný odpad a zvyšky jedál. Tento odpad tvorí
takmer polovicu daného komunálneho odpadu. Tu však najideálnejším riešením by
bolo zariadiť si vlastný kompostér kde tento odpad kompostovať a postupom času
ho premieňať na hnojivo a zužitkovať. Tento druh kompostovania sa dá,
samozrejme, zhotoviť aj v bytovo obývanom priestranstve a nielen v rodinnom
dome.

 Keď sa tak zamyslíme, odpad je na svete už tak dlho ako existuje sám život. Tým pádom tu vždy bol, je a taktiež aj navždy bude a to je jedna z vecí, ktorú nikto nikdy nezmení. Jedna jediná vec, ktorá sa dá zmeniť je prístup k celej tejto situácií a náš vlastný pohľad na ňu a snaha zlepšiť ju.