Maturita – formalita

Je obdobie maturít. Študenti na celom území Slovenska sú v núdzovom stave. Minimum spánku, no zato maximum stresu a napätia. Pripravujú sa na písomné aj ústne maturity. V dňoch od 15. do 18. marca 2022 sa overovali ich znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazyka. Tieto znalosti sa preverujú v písomnej forme. Okrem toho ich ešte len bude čakať ústna časť maturitnej skúšky. Každá krajina má svoj školský systém, svoje termíny skúšok a svoje odlišné pravidlá. Sama som nevedela ako to v iných štátoch funguje, respektíve som si mojimi informáciami nebola istá. Z tohto dôvodu som sa spojila so študentami z Talianska a Španielska, ktorí boli veľmi ochotní a s radosťou mi to vysvetlili.


Taliansko
V Taliansku sa záverečné testy nazývajú esame di maturitá.
Na rozdiel od nás, Slovákov, ktorí si v júny užívajú zaslúžený pokoj po stresujúcom období, Talianov to len čaká. Prvá celoštátna skúška, ktorá je na každej škole rovnaká, je 22.júna. Po nej nasleduje hneď na druhý deň skúška, ktorú si každá škola prispôsobuje podľa typu štúdia. Toto však nie je všetko. Ešte ich čaká ústna odpoveď. Predmety v tejto časti si vyberajú študenti sami podľa toho, ako im idú. Kvôli covidu však aj táto časť bola posledné dva roky v písomnej forme. Na to, aby prešli záverečné testy, potrebujú získať aspoň 60 bodov zo 100. Kamaráti, ktorí boli ochotní mi vysvetľovali maturity a opisovali svoje pocity, študovali hudbu. Okrem talianskeho jazyk preto maturovali z teórie hudby, gitary a histórie hudby.


Španielsko
V Španielsku sa záverečné testy nazývajú “Selectividad”. Skladajú sa zo šiestich testov, z toho každý je z iného predmetu. Všetky sú však v písomnej forme a prebiehajú počas troch dňoch. Povinné tri predmety sú dejepis, anglický a španielsky jazyk. Ďalšie tri skúšky závisia od typu štúdia. Rovnako ako my si vyberajú tieto predmety dva roky pred “Selectividad”. Študenti si vyberajú predmety podľa toho, čo chcú študovať na vysokej škole. Kamarátka zo Španielska bola tak ochotná, že mi poslala 15 minútovú hlasovku, z ktorej by sa dal spraviť celý dlhý článok. To sa dozviete možno nabudúce.

Aké je vyhodnotenie? Všetky tri krajiny máme spoločné to, že sa skúšky odlišujú podľa typu štúdia. Každá krajina má však odlišné hodnotenie, minimálny počet bodov/známku či spôsob testovania. Jedno je však jasné. Pre všetkých študentov je to veľká skúška „dospelosti“.