Deň vojnových veteránov

Každý rok 11.11 sa v krajinách, ktoré boli postihnuté vojnou koná verejná zbierka na počesť vojnových veteránov. Aj tento rok sa žiaci z našej školy zapojili do dobrovoľníckej akcie, kde od rána zbierali finančný príspevok v uliciach Starého mesta. Tento deň je venovaný všetkým, ktorý bojovali v 2. svetovej vojne a pripomíname si ním aj ukončenie 1. svetovej vojny. Vďaka tejto zbierke, ktorú organizuje Post Bellum sa nahrajú príbehy pamätníkov, bude sa na školách viac učiť o našej minulosti a spomienky pamätníkov a ich odkazy sa dostanú viac do povedomia. Mnohí pamätníci majú viac ako 90 rokov a hrozí, že nestihnú svoje príbehy vypovedať. Symbolom veteránov je vlčí mak. Červené kvety vo vojnovej dobe pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu.

Zdroje

Deň vojnových veteránov

Verejná zbierka: Deň vojnových veteránov

11. novembra si pripomíname Deň vojnových veteránov