Drogy – dvere do pekla

Nebezpečenstvo drog je nám pripomínané celý život. Či už v školách, vo filmoch, na uliciach či na internete. no informácie sa často radikálne od seba líšia. Z jedného zdroja počujeme ako dokáže určitá droga zničiť život a všetko, na čom nám záležalo a z druhého zdroja počujeme, ako o tej istej droge hovoria samé pozitíva. Najlepšie je vytvoriť si názor na základe podložených faktov, ktoré nájdeme v odbornej literatúre, dokumentoch alebo v článkoch, v ktorých sa na túto tému vyjadrujú erudovaní/profesionálni odborníci. Skúšanie pravdivosti informácií na vlastnej koži ešte nikomu nepriniesol úžitok. Tento článok bude predovšetkým sústredený na charakterizovanie drog ako návykových látok. Pitie kávy a závislosť na cukre dnes ešte vynecháme.


Účinky drog sa líši podľa množstva použitej drogy. V malom a primeranom množstve má stimulačné účinky. Tie slúžia na povzbudenie aktivity teľa a mysle. Nenechajte sa ale zmiasť. Toto chvíľkové zvýšenie energie si potom vyberie svoju daň, väčšine v podobe výraznej únavy. Potom musíte znova nejak dobiť „baterky“.


Väčšie množstvo drogy funguje ako sedatívum. Sedatívum má presne opačný efekt, utlmuje aktivitu teľa aj mysle (opití ľudia si radi pospinkajú). Stále zvyšujúca sa dávka pôsobí na telo ako jed a môže dotyčnú osobu zabiť. Tieto informácie platia pre každú drogu, no ostatné fakty, o ktorých budem písať sa menia na základe ich delenia.


Samozrejme, existujú aj tzv. mäkké drogy, ktoré sú všeobecne považované za menej nebezpečné pre zdravie, a väčšina populácie s nimi už mala skúsenosť. Závislosť väčšinou vyvolávajú až po dlhšej dobe. Patrí sem marihuana, hašiš, alkohol, extáza, cigarety… Treba si uvedomiť, že pri týchto typoch drog najprv začína psychická závislosť.


Užívanie tzv. tvrdých drog býva spojené s veľkým rizikom vzniku závislosti (predovšetkým fyzickej) a poškodenia zdravia či sociálneho prostredia užívateľa. Poškodenie až smrť môže niekedy nastať už po prvom použití. Patrí sem heroín, pervitín, kokaín.


Drogy v skupine tlmiacich látok spôsobujú uvoľnenie, upokojenie, spomalenie reakcií, pasivitu, ospalosť až spánok. Pomerne rýchlo na nich vzniká ťažká psychická a fyzická závislosť . Pokiaľ nie je droga podaná, rozvíja sa abstinenčný syndróm. Patrí sem už spomínaný heroín, morfín; alkohol, lieky – antidepresíva, hypnotiká,…


Halucinogénne látky výrazne menia kvalitu vedomia, psychiku, intenzitu a hĺbku prežívania, spôsobujú sluchové a zrakové halucinácie, zvyšujú intenzitu vnímania priestoru a farieb. Nebezpečenstvom je nepredvídateľnosť ich pôsobenia. Často ovplyvnia rozhodnutie vyskúšať si aj tvrdšie drogy. Patrí sem LSD, lysohlávky, konopné drogy.


Napriek všetkým negatívnym informáciám o drogách je stále viac mladých ľudí, ktorí skúšajú drogy. Dokonca veková hranica je stále nižšia. Dôvody tohto skorého experimentu sú rôzne. Často to mladí ľudia skúšajú len preto, aby zapadli do kolektívu a neboli za „trápnych“ pred kamarátmi. Prípadne je to ich manifest vzbury proti autorite (rodičom, učiteľom,…). Avšak závažnejšie je, ak týmto spôsobom chcú ujsť pred svojimi problémami a realitou. Takéto používanie drog dáva „dobrý“ základ pre rozvoj psychických chorôb a porúch, z ktorých sa človek nevie dostať aj celý život. Prakticky od experimentovania s drogami plynulo prechádza k rôznym antidepresívam, ktoré sú, žiaľ, tiež vysoko návykové a ovplyvňujú zmýšľanie. Drogy vedia priniesť krátkodobú úľavu zablokovaním pocitov, ale zároveň ničia schopnosť a čulosť mozgu a mysle, ktorú potrebujeme na každodenné plnohodnotné fungovanie.


Zdroj: https://www.substitucna-liecba.sk/rozdelenie-drogwww.rekninedrogam.cz 


El Día de la Hispanidad

Všetci na našej škole minimálne raz započuli tento názov. Kedysi sa tento sviatok nazýval el Día de la Raza (deň rasy). Oficiálnym sviatkom sa stal v Španielsku v roku 1918, 12.októbra. Teraz však nastáva otázka, či aj vieme, o čo konkrétne ide, a čo vlastne oslavujú.


El Día de la Hispanidad je sviatok, ktorý sa prednostne oslavuje v Španielsku a v Južnej Amerike. Ľudia na týchto územiach sa delia do dvoch skupín. Tí, ktorí sviatok oslavujú a tí, ktorí sa na sviatok pozerajú pokrytecky a pristupujú k nemu rezervovane.


Bola to trochu ahistorická myšlienka zameraná na oslavu hospodárskych väzieb medzi Španielskom a jeho bývalými juhoamerickými kolóniami v čase, keď geopolitické stúpanie.


Spojených štátov bolo v plnom prúde. Presne pre túto myšlienke má sviatok svojich kritikov od úplného začiatku a inak tomu nie je ani dnes! Túto myšlienku podporovali rôzne indigenistické hnutia, ktoré sa formovali naprieč krajinami Južnej Ameriky začiatkom 20. rokov minulého storočia. Rovnako tak aj španielski intelektuáli, ako napríklad Miguel de Unamuno, ktorí ostro vystupovali proti tomuto sviatku.


Počas Frankovej diktatúry bol tento sviatok prepracovaný na myšlienku „Hispanidad“, a teda priamo na španielčinu a nie na rasu. Tento termín bol presadzovaný intelektuálom Ramirom de Maetzu.


Španieli sú známi tým, ako radi oslavujú a užívajú si život. El Día de la Hispanidad nie je výnimkou. Oslavujú ho v celom Španielsku, no najmä v Madride. Nad hlavami im prelietavajú akrobatické lietadlá a v uliciach hrá živá hudba, na ktorú všetci spoločne tancujú. Deti si vyrábajú papierové lodičky, ktorým dávajú rovnaké mená ako dal Krištof Kolombus – Pinta, Niña a najväčšia Santa María. Následne ich deti púšťajú a súťažia, ktorá sa dostane najďalej. Samozrejme, nemôže chýbať vojenský pochod – defilé – s prítomnými predstaviteľmi ministerstva aj s kráľovskou rodinou.


Inak je to v Latinskej Amerike. V Mexiku dodnes tento sviatok nazývajú “el Día de la raza” alebo “folk day”. Zvyčajne sa tento sviatok pripomína obradmi v školách a vládnych zariadeniach, typickými kostýmami a jedlom. Hovorí sa však, že sa už nemá oslavovať a namiesto toho by si ľudia mali pripomínať miestnych predkov. Dokonca zvažujú o zvrhnutí niektorých sôch Krištofa Kolombusa a namiesto toho chcú postaviť hlavu boha Olmeca na počesť starej Olmeckej civilizácie, ktorá žila na území dnešného Mexika.

Zdroje: https://sk.lipsumtech.com/spain-marks-its-national-day-not-everyone-is-celebrating-980410