Súťažíme doma!

   Aj napriek tomu, že väčšina z nás len vysedáva doma pred počítačom, stále sa na našej škole nájdu aj takí, ktorí si povedali, že je to len zmena prostredia. Vďaka zapáleným učiteľom a úžasným študentom, ktorí si dokázali nájsť motiváciu, sme sa opäť zúčastnili na známej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2021.

    Súťažiaci tentokrát nerecitovali priamo pred porotou, čo nás veľmi mrzelo, ale svoje výstupy nahrávali na video a následne ich posielali. Pre niekoho trochu neosobné a pre iných dobrý spôsob, ako sa vyhnúť nadmernému stresu. V každom prípade naši žiaci to zvládli výborne! pogratulovať Laure Jámbor (P.A) za krásne 3. miesto a poďakovať za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    Taktiež by sme radi poďakovali za účasť všetkým našim žiakom, ktorí boli rovnako výborní a tešíme sa na ich ďalšie recitácie. Každý rok sa presviedčame, že na našej škole je množstvo mladých talentov! Ďakujeme!